Klub Fachowca

Moja lista zainteresowań
Atrakcje Gór Stołowych, czyli co warto zobaczyć

Góry Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym i dobrze zagospodarowanym turystycznie...

Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej długości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. Udostępniają one wszystkie osobliwości skalne masywu t.j.


- wspaniałe "skalne miasto" na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.), najwyższym szczycie Gór Stołowych 
- skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.)
- Skalne Grzyby i Radkowskie Skały  
- piękne widokowo Skały Puchacza  
- położone w krajobrazie przypominającym sawannę Łężyckie Skałki


W Górach Stołowych fantastyczne formy skalne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je można również w rejonie tzw. Skalnych Grzybów, Radkowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał leżących przy Narożniku. Miejsca te są mniej znane i rzadziej odwiedzane przez turystów.


Karłów jest najlepszym punktem wypadowym w najatrakcyjniejszą część Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. 

Powrót