Klub Fachowca

Moja lista zainteresowań
Wybierając się samochodem za granicę pamiętajcie ....

Wybierając się samochodem za granicę pamiętajcie o dostosowaniu się do obowiązujących w danym kraju przepisów ruchu drogowego (z łatwością odszukacie je w Internecie).


My przypominamy o Konwencji Wiedeńskiej, na zapisy której powołać się możecie w kontakcie z policją.


Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym to międzynarodowy traktat , który podpisało wiele krajów w tym wszystkie europejskie.

 Jeden z przepisów Konwencji mówi, że policja nie ma prawa nałożyć mandatu na kierowcę samochodu zagranicznego, którego wyposażenie jest niezgodne z prawem kraju, przez który przejeżdża, ale za to zgodne z prawem kraju rodzimego.


Dla przykładu - policja za granicą nie ma prawa nałożenia na nas mandatu, jeśli nie mamy w samochodzie apteczki, bo takowa nie jest obowiązkowa w Polsce. Analogicznie polska policja nie może ukarać obcokrajowca za nieposiadanie gaśnicy, jeśli w jego kraju nie ma takiego obowiązku.


Haczyk tkwi w szczegółach. Na zapisy Konwencji nie możemy powołać się np. w przypadku wyjścia poza samochód bez kamizelki odblaskowej, bowiem nie należy ona do wyposażeniem pojazdu; kierowca ma obowiązek jej posiadania.

 Konwencja Wiedeńska jest prawem nadrzędnym i ma pierwszeństwo nad rodzimymi przepisami o ruchu drogowym, dlatego jadąc na zagraniczny wypoczynek warto przeanalizować szczegóły: https://goo.gl/Wgmd9H

Powrót