Klub Fachowca

Moja lista zainteresowań
Zawór ERG - rozsądne podejcie do problemu emisji NOx

Zawór EGR - rozsądne podejście do problemu emisji NOx.


Będąc integralną częścią układu sterowania silnikiem, zawór recyrkulacji (zawór EGR) wprowadza odmierzoną ilość spalin do układu dolotowego silnika, redukując zużycie paliwa, a także emisję NOx. W związku z coraz większym naciskiem na redukcję emisji spalin zawór EGR będzie pełnił coraz ważniejszą rolę, dlatego warto wiedzieć do czego on służy, jakie są przyczyny usterek i jak go wymienić w razie potrzeby.


Jak działa zawór EGR?


Prawie 80% powietrza w atmosferze to azot. Jednak gdy jest on narażony na ekstremalnie wysokie temperatury w komorze spalania (nawet 1370°C), ten obojętny gaz staje się reaktywny, tworząc szkodliwe tlenki azotu (NOx), które są następnie przekazywane przez układ wydechowy do atmosfery. Aby zminimalizować to zjawisko, zawór EGR doprowadza precyzyjnie obliczoną ilość spalin z powrotem do układu dolotowego, zmieniając w ten sposób skład chemiczny powietrza dostającego się do silnika. Przy mniejszej ilości tlenu rozcieńczona mieszanka spala się wolniej, obniżając temperaturę w komorze spalania o prawie 150°C i zmniejszając produkcję NOx w celu uzyskania czystszych spalin.


Zawór EGR ma dwa podstawowe ustawienia: otwarty i zamknięty, chociaż ustawienie może się zmieniać płynnie pomiędzy wartościami granicznymi. Zawór EGR jest zamknięty podczas uruchamiania silnika. Na biegu jałowym i przy niskich prędkościach obrotowych potrzebna jest niewielka ilość energii i tym samym niewielka ilość tlenu, tak więc zawór stopniowo się otwiera – na biegu jałowym może być otwarty nawet w 90%. Gdy wymagany jest większy moment obrotowy i moc, na przykład przy pełnym przyspieszeniu, zawór EGR zamyka się, aby zapewnić większy dopływ tlenu do cylindra.

Zawory EGR mogą być również stosowane w mniejszych jednostkach silnikowych GDi w celu poprawy sprawności spalania i eliminacji zjawiska spalania stukowego. W silnikach wysokoprężnych mogą również przyczynić się do eliminacji zjawiska „klekotania” (stuków) na biegu jałowym.


Więcej w artykule https://profiauto.pl/porady/zawor-egr-rozsadne-podejscie-do-problemu-emisji-noxPowrót